Openingstijden:
  Maart tot en met Oktober dagelijks geopend
van 9.00 tot 18.00 uur
Copyright ©2017/2018 Stichting Schaapskooi Balloërveld Stichting vrienden van het Drentse heideschaap Balloërveld
Site gehost door Fireweb.info
 
    
   
 
Terug naar de hoofdpaginaBen je medewerker van de Schaapskudde Ballo&eumlrveld, dan kun je hier toegang krijgen tot het beheergedeelte
   
  Vertrektijden
  Excursies
  Activiteiten
 
   
 
   
 
   
  Waar vindt u ons
  Laatste Balloërveld Nieuws  
  Website van de Herders
  Speciaal voor de Kids  
   
  Foto Archief  
  Video Archief  
   
  SCHAAPSKUDDE
  Geschiedenis van de Schaapskudde
  De Herder
  De Scheper (Drents verhaal)
  Het Drentse heideschaap
   
  LANDSCHAP
  Het Balloërveld
  Flora en Fauna
  Sporen in het Landschap
   
  KUDDE STEUNEN
  Informatie
  Donateur of Adoptant worden
  Sponsor worden
   
   
  Inloggen
   
 
onze sponsors
  

   
  deze website is ie & firefox vriendelijk
Het Landschap: Het Balloërveld     
Het Balloërveld is 367 hectare groot en bestaat voor het grootste deel uit heide en vergraste heide. De schaapskudde begraast de heide weer sinds 1981. De herder geeft op een informatiepaneel aan waar en wanneer de kudde graast. Het hele terrein is opengesteld voor het publiek.

Het Balloërveld is een hoog plateau tussen de stroomdalen van het Loonerdiep en het Rolderdiep. Het wordt daar begrensd door graslanden. Via bodemlagen stroomt het grondwater naar de beekdalen.
 
Hier komt het als schoon kwelwater weer aan de oppervlakte. Zowel aan de randen als op het hoger gelegen deel bevinden zich vennen, die voor het merendeel dichtgegroeid zijn met onder andere veenmossen en grassen. Ook komen er enkele stuifzanden voor.

Het Balloërveld is een uniek natuurterrein waar volop te genieten valt van de gevarieerde flora en fauna. Er komt een groot aantal zeldzame plantensoorten voor. Op de heide en de zandverstuivingen leven veel diersoorten die kenmerkend zijn voor deze biotopen.

Het huidige Balloërveld is ontstaan door een samenspel van mens en natuur. Heidevelden waren tot ongeveer 1920 onmisbaar voor de agrarische bedrijfsvoering. Ze werden gebruikt als weidegronden en als leverancier van plaggen, zand en strooisel. In de venige laagtes is door vervening open water ontstaan. Uit WO II dateren de resten van loopgraven en een antitankgracht. Tot 2006 werd het veld gebruikt als militair oefenterrein; de aangelegde boscomplexen zijn hier nog een herinnering aan. De huidige eigenaar, Staatsbosbeheer, streeft er naar het Balloërveld meer te integreren met de omliggende gronden.

Uit archeologisch onderzoek is gebleken dat er al in de steentijd bewoning op het Balloërveld moet zijn geweest. Er zijn grafheuvels, een urnenveld en resten van akkerland uit de ijzertijd. Uit de middeleeuwen stamt het zandwegennet en het karrensporenreliëf met versmallingen bij doorwaadbare plaatsen.
cornee veenhuis
  STARTPAGINA | SCHAAPSKUDDE | LANDSCHAP | KUDDE STEUNEN | STICHTINGEN | NIEUWS/CONTACT
 
     
 
Openingstijden Nieuws Status Behandeling
Het informatiecentrum is van Maart tot en met November dagelijks geopend van 9.00 tot 18.00 uur.
Overige maanden alleen in de weekeinden, de schoolvakanties en op afspraak.
Er is geen Laatste Nieuws beschikbaar.
Code: